Lejebetingelser mv.

     


  Lejebetingelser mv.

       Huset har 6 sovepladser fordelt på 3 soveværelser, hver

       med en dobbeltseng. Der er desuden en baby-/barneseng

       og en høj barnestol. Der er dyner og hovedpuder til alle

       senge. Sengelinned, håndklæder og viskestykker skal

       medbringes. Det er dog også muligt at leje sengelinned

       og håndklæder mv. for kr. 150,00 pr. sæt.


       Medmindre andet aftales gælder følgende lejebetingelser:


       - Lejeperioden går fra lørdag kl. 16.00 til lørdag kl. 10.00


       - Rengøring af huset ved lejeperiodens slut - som er

         obligatorisk - betales særskilt med kr. 1.000.-


       - I opvarmningssæsonen (uge 43-13) skal el betales sær-

         skilt med kr. 400,- pr. uge


       - Ved reservering betales inden 5 dage et bestillingsgebyr

         på 25% af lejeprisen inklusive rengøring og evt. el.


       - Resten betales senest 4 uger før lejeperioden begynder


       - Ved reservering senere end 4 uger før lejeperioden be-

         gynder betales hele lejeprisen på én gang


       - Ved afbestilling tidligere end 4 uger før lejeperioden be-

         gynder refunderes halvdelen af bestillingsgebyret mv.


       - Ved afbestilling 4 uger eller senere før lejeperioden be-

         gynder refunderes intet af det indbetalte beløb


       - Vi tager forbehold for pludseligt opståede hændelser,

         som medfører forringelser af det udlejede, og som vi

         ikke har haft mulighed for at forudse eller påvirke. Ind-

         træffer sådanne hændelser vil de således ikke kunne

         berettige til reduktion eller tilbagebetaling af lejeprisen

 

       - Er lejer årsag til evt. ødelæggelse eller bortkomst af det

         udlejede skal lejer erstatte os udgifterne til reparation

         eller udskiftning af det ødelagte/bortkomne

 

       - Det aftalte antal personer må ikke overskrides

 

       - Husdyr kan evt. tillades efter nærmere aftale

 

       - Evt. rygning skal ske udendørs på terrasserne, da huset

         er absolut røgfrit indendøre.